Střelecká cvičení „Drill“

Manipulace se střelnými zbraněmi, ať už dlouhými nebo krátkými, vyžaduje systematické a opakované aktivity, které střelci pomáhají v rozvoji a zdokonalení jeho dovedností. Tato cvičení mohou zahrnovat různé aspekty střeleckého umění, včetně přesnosti, rychlosti, manipulace se zbraní, taktických dovedností a správné reakce na různé situace.

Published 16.04.2024 / RaptorX

Střelecká cvičení jsou důležitou součástí výcviku v armádě, u policie, sportovní střelby nebo pro jednotlivce cvičící osobní ochranu. My se budeme zabývat hlavně střeleckými „drilly“ pro osobní ochranu. Střelecká cvičení pro držitele zbraně mohou zahrnovat několik klíčových aspektů zlepšujících dovednosti a bezpečnost při manipulaci se zbraní.

Při střeleckém cvičení je nezbytné dbát na bezpečnostní pravidla, včetně správného zacházení se zbraní a náležité ochrany sluchu a zraku. Držitelé zbraně by navíc měli dodržovat všechny místní zákony nebo předpisy na střelnici. Nikdo nebude rád, když v jeho blízkosti budete tzv. sušit a přitom ohrožovat svoje okolí. Proto i cvičení se zbraní vybitou je potřeba dělat v prostorách tomu určených.

Profesionální školení a dohled mohou přispět k bezpečnému a efektivnímu rozvoji střeleckých dovedností.

Cvičení střeleckých dovedností

Bezpečné zacházení se zbraní: zahrnuje základní pravidla pro zacházení se zbraní, kontrolu směru střelby a pravidelné bezpečnostní kontroly. Dále určení bezpečného prostoru a bezpečná manipulace.

Manipulace se zbraní: zahrnuje různé dovednosti spojené s ovládáním a manipulací se zbraní, jako jsou nabíjení, výměna zásobníků, odjištění a zamknutí zbraně. Toto cvičení je zvlášť důležité, pokud střelec začíná cvičit s novou zbraní a není ještě empiricky seznámen se všemi vlastnostmi zbraně.

Praktické střelby: zlepšuje přesnost a schopnost rychlé reakce na stacionární nebo pohyblivé terče.

Rychlost: zaměřuje se na zvýšení rychlosti střelby. Střelec pracuje na zkracování doby mezi jednotlivými výstřely a zvyšuje účinnost při rychlém cílení a přemiřování na cíle.

Rychlé vytažení zbraně: trénink rychlého a bezpečného vytažení zbraně. Cvičení se dá rozložit do dalších dvou sub-cvičení. V prvním trénujeme tasení zbraně z pouzdra, využitelné na střelnici nebo pokud je cvičenec zaměstnán ve složkách povolující nosit zbraň viditelně. Druhé cvičení zahrnuje problematiku tasení při skrytém nošení, která sama o sobě je velice rozsáhlá a budeme se jí později věnovat.

Střelba na různé vzdálenosti: pokrývá cvičení střelby na krátké i delší vzdálenosti za účelem posílení komplexních dovedností. Dál zahrnuje práci s mířidly, seznámení se s balistickými vlastnostmi zbraně a účinným a efektivním dostřelem. Pokud střelec vlastní zbraň se zaměřovačem, tak i práce s optikou a správné cílení.

Cvičení s vícenásobnými ranami: specializují se na střelbu ze zbraně, při které vystřelíme víc ran v jedné nebo více sekvencích. Jedná se o cvičení s použítím několika střeleckých dovedností, které se střelec snaží maximálně zužitkovat.

Přesnost střelby: cílem je dosažení co nejpřesnějších výsledků při střelbě na terč. Cvičení zahrnuje stabilní postavení, správnou techniku zamíření a kontrolu dechu. Dál se věnuje pomalé mířené střelbě, kde může výstřel překvapit. Při střelbě na krátkou vzdálenost je důležitý postoj a správné držení zbraně. Na dlouhé vzdálenosti vstupuje do hry i kontrola dechu, zvlášť u dlouhých zbraní s optikou.

Střelba na pohyblivý terč: simuluje situace, kdy se cíl pohybuje. Rozvíjí dovednosti sledování cíle a předvídání. Cvičení se dá rozdělit na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost, kdy se zvyšující se vzdáleností od cíle musí střelec předvídat, kam cíl putuje. Zvlášť pokud se střelec snaží o přesnou střelbu nebo střílí na malé pohyblivé terče ze střední a dlouhé vzdálenosti.

Taktická cvičení: zahrnují situace, které mohou nastat v reálném životě, např. skrytý cíl, krytí za překážkami, průzkum objektu a čištění místnosti. Simulují také nejrůznější taktické situace, které vyžadují, aby střelec rozhodoval o správném použití krytí, pohybu mezi nimi a i případnou spolupráci s ostatními střelci, pokud se jedná o společné cvičení. Tyto drilly rozvíjejí a podporují strategické myšlení a rychlé rozhodování. U cvičení s více střelci je nezbytná zvýšená opatrnost a přehled o ostatních členech týmu.

Střelba za omezené viditelnosti: používání světelných pomůcek a adaptace na různé osvětlení. Toto cvičení se dá provádět jak venku, tak v místnostech. Venku může střelec využít přirozené absence světla při stmívání, kdy v šeru stíny splývají a viditelnost se zhoršuje. Za tmy může využít svítilen, různých světelných pomůcek nebo noktovizoru. Technika a provedení cvičení se liší podle dostupných prostředků. Například střelba se svítilnou má diametrálně odlišnou problematiku než střelba s noktovizorem.

Simulace stresových situací: začleňuje do cvičení stresové prvky, např. časový tlak, hlasité zvuky nebo fyzickou únavu. Pomáhá připravit střelce na reálné situace, kde je klíčový rychlý a přesný zásah.

Nouzová reakce: simulace situace, kdy je potřeba rychlé a efektivní reakce na možnou hrozbu. Jedná se vlastně o komplexní shrnutí předešlých cvičení. Je vhodné pro střelce, kteří už mají výše uvedená cvičení „v malíku“, jsou seznámeni s vlastnostmi své zbraně a se svým vybavením.

V předešlých odstavcích jsme si nastínili, co nás bude v následujících příspěvcích čekat. V první řadě se budeme věnovat tomu, jak se zbraní správně manipulovat v soukromí i na střelnici. Co to obnáší zbraň vlastnit a následně jak se zbraní správně zacházet. K tomu všemu přidáme pěknou porci cvičení, které si sami budete moct vyzkoušet. Nebude samozřejmě chybět ani instruktážní video od našich instruktorů, které stručně a jasně popíše, jak každé cvičení vypadá, co je k němu potřeba a jak se provádí.

Podobné články

Copyright © 2024 Activity Prague s.r.o.